IRAGARKIA. 2023KO MARTXOAREN 1OEAN IZANDAKO EZ-OHIKO OSOKO BILKURAN HARTUTAKO AKORDIOAK

2023-03-13

Ediktua, 2023ko martxoaren 10ean izandako ez-ohiko osoko bilkuran hartutako erabakiak argitaratuz