52/2022 FORU AGINDUAREN AURRETIK EMANDAKO APARKATZEKO TXARTELEN INDARRALDIA LUZATZEARI BURUZKO INFORMAZIO ZIRKULARRA

2023-03-15

Zirkular informatiboa , foru agindua indarrean sartu aurretik jaulkitako txartelen balio-epea 2023ko azaroaren 13ra arte Nafarroako toki entitate guztietara zabaltzeari buruzkoa.