2019 ETA 2020KO EKITALDI EKONOMIKOEI DAGOZKIEN KONTU OROKORRAK JENDAURREKO ERAKUSKETA

2023-03-13

2023ko martxoaren 10ean, egindako Kontuen Batzorde Bereziak, Olaztiko Udaleko Kontu Orokorraren alde informatu du, 2019 ta 2020 ekitaldi ekonomikoari dagokiena. Horrela, dagokion iragarkia argitaratzen da udalbatzaren iragarki oholean, hamabost lan egunetan interesdunek egoki irizten dioten erreklamazioak edota alegazioak egin ditzaten.

Publiko egiten da, martxoaren 10eko Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 242.3 artikuluak xedatutakoarekin bat.

Iragarkia